Biuletyn Informacji Publicznej - PRUIM Gliwice S.A.

Status prawny

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna, powstało 1.07.2008 r. w wyniku przekształcenia istniejącej od 2000 roku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała w wyniku komercjalizacji funkcjonującego od 1967 roku Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Gliwicach.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna zostało zarejestrowane 1 lipca 2008 roku w Sądzie Rejonowym w Gliwicach: X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000309274.

Statut

Zmiana w Statucie Społki