PRUIM Gliwice S.A.

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1

ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2021 i 2022 ROK

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy asobieszek@pruim.gliwice.pl do 20.10.2021

PRUiM S.A. w Gliwicach zatrudni: Mistrza Utrzymania Ruchu Wytwórni Betonu i Kruszarni

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach zatrudni: Mistrza Utrzymania  Ruchu Wytwórni Betonu i Kruszarni.

Podstawowe obowiązki:

Podstawowym obowiązkiem Mistrz Utrzymania Ruchu Wytwórni Betonu i Kruszarni jest zapewnienie sprawnego działania maszyn i urządzeń Wytwórni i Kruszarni, terminowej realizacji prac przeglądowych i remontowych oraz przestrzegania przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz realizacja planów produkcji i sprzedaży, a w szczególności

W zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń:

 • Zapewnienie pełnej funkcjonalności wszystkich maszyn i urządzeń
 • Koordynacja przeglądów okresowych maszyn oraz ich konserwacji
 • Pomoc w przygotowaniu i realizacji planów remontowych maszyn i urządzeń
 • Dokonywanie ocen stanu technicznego maszyn i urządzeń, współdziałanie przy zlecaniu remontów i dokonywanie kontroli ich wykonania.
 • Zarządzanie zespołem operatorów

W zakresie produkcji i sprzedaży:

 • Zapewnienie utrzymania wymaganych recepturami parametrów produkcji betonów
 • Zapewnienie płynności dostaw surowców i materiałów – bieżąca analiza jakościowa i cenowa  rynku dostawców
 • Opracowywania i aktualizacji cenników .
 • Nadzór nad jakością betonu poprzez współpracę z laboratorium
 • Realizacji finansowego planu sprzedaży i kosztów
 • koordynowanie dostawy  gruzu i odbioru wytworzonych asortymentów kruszyw. Monitoring rynku celem pozyskiwania nowych odbiorców betonu

Wymagania:

Wykształcenie wyższe – preferowane budowlane, praktyczna znajomość technologii produkcji betonu oraz umiejętność obsługi komputera a w szczególności systemu Comarch XL. Dokładność, sumienność, pracowitość i komunikatywność.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Biuro Zarządu Spółki, wytwórnia betonu, kruszarnia.

 

Miejsce składania ofert

Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku proszone są
o składanie dokumentów  w siedzibie firmy: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1 lub  przesyłanie w formie elektronicznej na adres e-mail: drogi@pruim.gliwice.pl,lub ecieszowic@pruim.gliwice.pl tel. 32 331 82 29

 

Okres składania ofert:

Ofert należy przesłać do 17-09-2021 r.

 

Dokumenty składane należy opatrzyć klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji"

(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO).

REGULAMIN NABORU OFERT w przedmiocie: Odpłatnego świadczenia usługi z zakresu serwisu i wynajmu roboczej odzieży ochronnej dla pracowników PRUiM S.A.

Jest praca

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach zatrudni:

 • Robotnika drogowego
 • Operatora z uprawnieniami do obsługi koparki jednonaczyniowej min. kl. III
 • Operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego (wszystkie typy)
 • Operatora z uprawnieniami do obsługi rozkładarki mas mineralno-bitumicznych (wszystkie typy)
 • Operatora z uprawnieniami do obsługi frezarki drogowej (wszystkie typy)

Dodatkowo informujemy, że osobom chętnym do pracy w charakterze operatora maszyn drogowych oferujemy możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i zdobycie uprawnień.

Dokumenty można przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail.:

jskiba@pruim.gliwice.pl lub jgluszak@pruim.gliwice.pl

Dokumenty można również składać osobiście w siedzibie firmy bądź przesłać pocztą tradycyjną na adres:

adres:  44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1.

 

Kontakt telefoniczny: (32) 270 40 10

 

Dokumenty składane należy opatrzyć klauzulą:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji"

(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar,
w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO)

Ogłoszenie o sprzedaży sprzętu

 

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1
sprzeda wycofane z eksploatacji n/w jednostki transportowo-sprzętowe:

Lp. nazwa nr ewid. nr rej. rok prod. Cena minimalna
[zł brutto]
Uwagi
1. Walec drogowy HAMM HD-10
[2,5t]
7-0148 1996 7.000,00 Wycofany z eksploatacji

Uszkodzony

2. Ciągnik rolniczy
Ursus 1222 HAMM HD
[6842cm3]
7-0148 SG 0621 1995 13.500,00 Wycofany z eksploatacji
3. Samochód ciężarowy
IVECO TRAKKER AD410T41 [410KM]
7-0209 SG 24951 2007 110.000,00 Wycofany z eksploatacji

Uszkodzony

4. Samochód dostawczy
FORD TRANSIT Furgon 2198cm3[100KM]
7-0238 SG 2352H 2011 9.500,00 Wycofany z eksploatacji

Wszelkich informacji udziela:
Pion Logistyki nr tel.: 32-270 40 03 wew. 140;

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl
Termin składania ofert: 8.07.2021 r.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie - zakup MINI-ŁADOWARKI

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. rozważa zakup:

MINI-ŁADOWARKI:
Podstawowe dane:

 

 • Masa własna 5-6t
 • Silnik o mocy min. 70KM zgodnie z normą ISO 9249 i stosowaną normą spalin STAGE V
 • Sterowanie funkcjami wszystkimi funkcjami ładowarki wraz z przełącznikiem jazdy przód/tył w joysticku
 • Dwa zakresy prędkości, I do 8-10 km/h, II do min. 20 km/h
 • Układ ładowarki wyposażony w funkcję tłumienia drgań (tj. pływająca łyżka)
 • Układ hydrauliczny w oparciu o pompę wielotłoczkową wysokiej wydajności
 • Układ niezależnej prędkości obrotowej silnika do działania linii hydraulicznej do osprzętu roboczego
 • Rozmiar kół co najmniej 20" i szerokość minimum 400mm
 • Kabina z certyfikatem ROPS i FOPS (zamknięta)
 • Wysokość ponoszenia łyżki do sworznia obrotu minimum 3300mm
 • Siła wywracająca na wprost nie mniejsza niż 4500 kg
 • Siła wywracająca przy pełnym skręcie nie mniejsza niż 3500 kg
 • Oświetlenie robocze oraz drogowe (tj. kierunkowskazy, światła mijania i stopu, oraz lampę cofania) wraz z lusterkami 
 • Łyżka otwierana wielofunkcyjna 4 w 1 o poj. ok. 0,8-1,1m3; i szerokości co najmniej 2000mm
 • Widły do podnoszenia palet (na osobnej karetce) - minimalny udźwig 3t 
 • Szybki montaż osprzętu roboczego za pomocą szybkozłącza hydraulicznego 
 • Instalacja hydrauliczna do podpięcia zamiatarki
 • Zamiatarka ze zraszaniem, boczną szczotką oraz z pojemnikiem na zbierane zanieczyszczenia
 • Klimatyzacja w standardzie
 • Gwarancja: min. 36 miesięcy lub 4000 mgt (obejmująca wszystkie komponenty w maszynie
 • tj. mi.in układ paliwowy z wtryskami, alternator wraz z układem elektrycznym i elektronicznym)
 • Cenę maszyny należy podać w PLN lub € po kursie sprzedaży NBP z dnia transakcji (tabela C)
 • Obowiązujący wzór umowy na zakup przedmiotowej maszyny zostanie udostępniony na prośbę Oferenta.
 • W ofercie należy ująć termin dostawy od momenty złożenia zamówienia.
 • Dodatkowo w załączniku proszę dołączyć ofertę cenową na obowiązkowe serwisy gwarancyjne (koszty przeglądów) wraz z kosztem dojazdu do siedziby PRUiM S.A. tj.: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1

Wszelkich informacji udziela: 

Dyrektor ds. Logistyki nr tel.: 32-270 40 03 wew. 140

Oferty proszę drogą elektroniczną e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl

Termin składania ofert: 16.06.2021r.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach zatrudni

 • Robotnika drogowego
 • Operatora z uprawnieniami do obsługi koparki jednonaczyniowej min. kl. III
 • Operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego (wszystkie typy)
 • Operatora z uprawnieniami do obsługi rozkładarki mas mineralno-bitumicznych (wszystkie typy)
 • Operatora z uprawnieniami do obsługi frezarki drogowej (wszystkie typy)

Dodatkowo informujemy, że osobom chętnym do pracy w charakterze operatora maszyn drogowych oferujemy możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i zdobycie uprawnień.

Dokumenty można przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail.:

jskiba@pruim.gliwice.pl lub jgluszak@pruim.gliwice.pl

Dokumenty można również składać osobiście w siedzibie firmy bądź przesłać pocztą tradycyjną na adres:

adres:  44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1.

Kontakt telefoniczny: (32) 270 40 10

Dokumenty składane należy opatrzyć klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji"

(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar,
w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO)

Oferta sprzedaży

Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.
sprzeda wycofane z eksploatacji n/w jednostki transportowe:

Lp.

nazwa

nr ewid.

nr rej.

rok prod.

Cena minimalna

[zł brutto]

Uwagi

1.

Samochód osobowy Fiat Panda

1108cm[40kW / 54KM]

7-0226

SG 6972F

2010

4.000,00

przebieg: 225584 km

2.

Samochód osobowy Fiat Panda

1108cm3 [40kW / 54KM]

7-0227

SG 6974F

2010

2.900,00

przebieg: 247205 km

3.

Samochód dostawczy Ford Transit Furgon 2198cm3 [74kW/100KM]

7-0238

SG 2352H

2011

12.000,00

przebieg: 228273 km

Wszelkich informacji udziela:

Pion Logistyki nr tel.: 32-270 40 03 wew. 136, 140;

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ltomal@pruim.gliwice.pl lub jskiba@pruim.gliwice.pl

Termin składania ofert: 31.03.2021r.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenia

Data stworzenia : 2012-12-07 01:44 Autor : administrator Data publikacji : 2012-12-07 01:44 Osoba udostępniająca na stronie : administrator Data ostatniej modyfikacji : 2021-10-11 14:11 Osoba modyfikująca : administrator