PRUIM Gliwice S.A.

Dane publiczne

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. – realizuje obowiązki wynikające z Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. poprzez zamieszczanie informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz w serwisie internetowym Spółki.

Dane publiczne nie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są na pisemny wniosek zainteresowanych zgodnie z art.10 - 15 ww. Ustawy. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Podmiot udostępniający informacje: PRUIM Gliwice S.A. Data stworzenia : 2012-12-06 23:51 Autor : administrator Data publikacji : 2012-12-06 23:51 Osoba udostępniająca na stronie : administrator Data ostatniej modyfikacji : 2015-02-05 13:58 Osoba modyfikująca : administrator